Deze tool van OpenIA helpt docenten bij het herkennen van machine-geschreven tekst

Deze tool van OpenIA helpt docenten bij het herkennen van machine-geschreven tekst


Deze tool van OpenIA helpt docenten bij het herkennen van machine-geschreven tekst

Met de nieuwste tool van OpenIA is het nu mogelijk om teksten te herkennen die gemaakt zijn door ai. Dat zou dus een vorm van plagiaat kunnen herkennen (al is plagiaat misschien niet het juiste woord). In ieder geval een handige tool die nog niet perfect werkt, maar wel al beschikbaar is. Probeer het eens uit en zie of het ingeleverde werk wel daadwerkelijk volledig is gemaakt door de leerling zelf.

De laatste jaren heeft kunstmatige intelligentie (AI) aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het schrijven en creëren van tekst. Het kan echter nog steeds moeilijk zijn om het verschil te zien tussen door AI geschreven tekst en "echte" door een mens geschreven tekst. Om dit probleem aan te pakken, is een nieuwe AI-klassificator ontwikkeld die helpt onderscheid te maken tussen de twee soorten tekst. De classificator is getraind op een verscheidenheid aan tekst die zowel door mensen als machines is geschreven, en gebruikt een combinatie van technieken voor natuurlijke taalverwerking en machinaal leren om nauwkeurig AI-geschreven tekst te identificeren. Deze classificator zak een revolutie teweeg brengen in de manier waarop we AI gebruiken om tekst te maken en te genereren, omdat hij ervoor kan zorgen dat AI-geschreven tekst alleen wordt gebruikt wanneer dat nodig is.


Deze controle tool voor het controleren op ai gemaakte teksten is een must voor iedere docent.


Er is een AI-klassificator ontwikkeld om onderscheid te maken tussen teksten die door AI en mensen geschreven zijn. Het heeft geleerd om het verschil te zien tussen deze soorten teksten door het inleren van vele verschillende tekstbronnen. Het is onmogelijk om alle door AI gegenereerde tekst te herkennen, maar goede classificeerders kunnen helpen om valse beweringen te verminderen dat mensen tekst door AI is gemaakt. Dit omvat het uitvoeren van geautomatiseerde misinformatie-operaties, het misbruik van AI-hulpmiddelen voor school en het presenteren van een AI-chatbot als een mens.

De nauwkeurigheid van de classificator is niet volledig gegarandeerd. Bij tests op Engelse teksten werd 26% van de door AI geproduceerde teksten correct als "waarschijnlijk door AI geschreven" geïdentificeerd, terwijl menselijk geschreven teksten in 9% van de gevallen ten onrechte als door AI gecreëerd werden gelabeld. De nauwkeurigheid neemt toe met de omvang van de ingevoerde tekst. In vergelijking met een eerdere versie van de classificator is deze nieuwere aanzienlijk betrouwbaarder bij teksten die door moderne AI-systemen zijn geproduceerd.

De classificatie wordt aan het publiek onthuld om feedback te krijgen over de toepasbaarheid. Het onderzoek op het gebied van tekstherkenning door AI zal worden voortgezet en er wordt uitgekeken naar verbeteringen.

Er zijn beperkingen aan deze classificator. Hij is niet ontworpen om als enige bron van input te dienen bij beslissingen en moet worden gebruikt als aanvulling op andere middelen. Hij is niet erg betrouwbaar bij korte teksten en kan zelfs langere teksten verkeerd labelen. Hij is voornamelijk aanbevolen voor Engelse teksten en presteert niet goed in andere talen of met code. Voorspelbare teksten kunnen niet nauwkeurig worden geïdentificeerd. Door AI geschreven teksten kunnen worden aangepast om de classificator te omzeilen.

Het artkiel van OpenIA met de aankondiging van deze tool is te vinden op:
https://openai.com/blog/new-ai-classifier-for-indicating-ai-written-text

De tool kun je gebruiken op::
http://platform.openai.com/ai-text-classifier

De tekst die ik heb gebruikt van mijn ExitTicket promopagina: is te vinden op:
https://www.peterlakeman.nl/de-slimste-manier-om-lesdoelen-te-controlerenReactie plaatsen