Visie

Niet een doel maar een middel.

Het digitale landschap verandert van minuut tot minuut. De ontwikkelingen in de ICT en het onderwijs volgen elkaar in rap tempo op. Deze ontwikkeling ziet men terugkomen in de manier van kennisoverdracht en waarop deze aansluit op de maatschappij. Dit vereist van het onderwijs een eigentijdse blik op ICT. De programma’s van Toptalent Academy bieden de faciliteiten om zowel de onderwijsinstelling als geheel, de docent en de leerling wegwijs te maken in het huidige ICT landschap. Zodoende komen wij samen tot een eigentijdse en effectieve invulling van kennisoverdracht. Het motto van Toptalent Academy is dan ook om samen te werken aan beter onderwijs van morgen!


Pijlers

Toptalent Academy heeft de cursussen, trainingen en workshops aan de hand van één of meerdere van de volgende vijf pijlers ingericht. De zorgvuldig ontworpen pijlers staan aan de basis van een succesvolle implementatie van ICT in het onderwijs.

Pijler 1 - Didactiek

Pijler 2 - Professionalisering

Pijler 3 - Profilering

Pijler 4 - Samenwerking

Pijler 5 - Maatschappij & Veiligheid


Altijd Concreet, toepasbaar en meedenkend!

Didactiek

Een belangrijke pijler in onze visie is de didactiek. Hoe en wat leren wij de huidige leerlingen nu eigenlijk met de nieuwe media? Toptalent Academy biedt leerkrachten en studenten een kader waarin reflectie op het eigen onderwijsdenken rondom ICT tot stand kan komen. Toptalent Academy faciliteert een overzicht van ICT-toepassingen en mogelijkheden voor praktische inzet in de school. ICT-didactiek is bestemd voor studenten en docenten van onderwijsinstellingen en biedt een overzicht en praktische handreikingen met betrekking tot ICT-didactiek.


Professionalisering

Het gebruik van technologie in het onderwijs wordt door de overheid en veel scholen aangemoedigd. Professionalisering is noodzaak! Een leven lang leren, het docenten portfolio en noodzaak van ontplooiing. Door de concrete trainingen die Toptalent Academy aanbiedt kunt u uw doel scherpstellen. Een vaste koers uitzetten met een duidelijk doel voor ogen. Of het nu gaat om het maken of om het beoordelen van toetsen, motivatie, werkdruk of ontwikkeling het is onze ervaring dat Toptalent Academy positief bijdraagt aan inzicht en vaardigheden.


Profilering

Het internet biedt mogelijkheden. Echter welke mogelijkheden, en via welke wegen kunt u deze mogelijkheden het beste benutten? Social media worden steeds populairder onder jonge kinderen. 70% van alle leerlingen in groep 8 maakt wekelijks gebruik van social media. Toptalent Academy geeft gehoor aan de behoefte van onderwijsinstellingen om ‘iets te moeten doen met social media’. Onze programma’s bieden onderwijsinstellingen, docenten en leerlingen handvatten om zich op verantwoorde en effectieve wijze te profileren.


Samenwerking

Samenwerkend leren past in de moderne opvatting van wat goed onderwijs is.
Om deze vorm van leren echter optimaal te benutten is de inzet van ICT noodzakelijk.
Toptalent Academy biedt trainingen aan voor docenten en studenten om effectief gebruik van ICT middelen zeker te stellen.

Maatschappij & Veiligheid

Het Internet biedt niet alleen vele kansen, maar kent helaas ook een keerzijde. Kreten als Cyberpesten, Digitale schaduw en kinderporno horen ook tot de hedendaagse internet communicatie. Ook het vinden van juiste geverifieerde informatie is voor vele leerlingen nog altijd niet een vanzelfsprekendheid. Mediawijsheidlessen en mediawijsheid bewustwordings trainingen behoren dan ook tot het dienstenpakket van Toptalent Academy.