APA-bronvermelding voor ChatGPT-prompts

APA-bronvermelding voor ChatGPT-prompts

Met de opkomst van technologie en kunstmatige intelligentie (AI), verandert de manier waarop we informatie verzamelen. en gebruiken dit ook steeds meer. AI-systemen, zoals chatbots en virtuele assistenten, zijn in staat om snel en nauwkeurig antwoord te geven op vragen en taken uit te voeren. Dit biedt veel mogelijkheden voor onderwijs en onderzoek, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee.

Een belangrijke uitdaging is hoe we de bronvermelding moeten verzorgen van informatie die door AI is verzameld en gebruikt. In traditioneel onderzoek en onderwijs is het gebruikelijk om bronnen te vermelden volgens een bepaalde stijl, zoals APA. Maar hoe zit het met informatie die door AI is verzameld en gebruikt? Moeten we ook hier een APA-stijl bronvermelding verzorgen? En zo ja, hoe doen we dat precies? Kunnen we zelfs wel spreken van een bron of is de gegenereerde tekst van een ai tool simpelweg het resultaat van het gebruik van een tool en geen bron. Toch lijkt het me interessant om te weten waar de gegenereerde tekst vandaan komt en met welke prompt of ingegeven vraag deze is gegenereerd.

In dit blog bericht richt ik me op de vraag of het noodzakelijk is om een APA-stijl bronvermelding te verzorgen bij ingeleverd werk van leerlingen dat (gedeeltelijk) is gemaakt door AI. We zullen bekijken waarom bronvermelding belangrijk is, wat de uitdagingen zijn bij het verzorgen van een bronvermelding voor AI-gegenereerde informatie en hoe we een juiste bronvermelding kunnen verzorgen. Hiermee hopen we docenten te informeren en te inspireren over het laten gebruiken van een goede bronvermelding bij ingeleverd werk dat gedeeltelijk is gemaakt door AI.

In de academische wereld is het belangrijk om de bronnen die je gebruikt te vermelden om te voorkomen dat je beschuldigd wordt van plagiaat. Dit geldt ook voor informatie die je verkrijgt van ChatGPT-prompts. Het is daarom verstandig om deze bronnen op de juiste manier te vermelden volgens de APA-stijl.

Maar waarom is dit zo belangrijk? Als student of academicus moet je de bronnen vermelden om te laten zien waar je informatie vandaan komt en om de lezer te helpen het materiaal te verifiëren. Dit laatste is bijzonder belangrijk als de informatie nog niet bekend is of als er discussie is over de juistheid ervan. Bovendien maakt het het makkelijker voor de lezer om verdere informatie over het onderwerp te vinden.

Met een juiste APA-vermelding van ChatGPT-prompts kun je aantonen dat je de juiste procedure volgt en dat je de informatie verkregen uit een betrouwbare bron.

In conclusie, het is belangrijk om APA-bronvermeldingen te maken voor ChatGPT-prompts, net zoals voor boeken, om de juiste procedure te volgen, de informatie te verifiëren, en de lezer te helpen verdere informatie over het onderwerp te vinden. Dit verhoogt de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van je werk en toont respect voor de rechten van de informatie-eigenaar.

Een docent kan het belangrijk vinden om de prompt van een ChatGPT-discussie te weten om een aantal redenen:

  1. Beoordeling van het werk: Als de ChatGPT-discussie onderdeel is van een opdracht, wil de docent waarschijnlijk weten welke vraag of opdracht de leerlingen hadden om de prestatie te beoordelen en te bepalen of ze aan de eisen voldoen.
  2. Beoordeling van de kwaliteit van de informatie: Door te weten wat de prompt was, kan de docent beoordelen of de informatie die door ChatGPT werd verstrekt relevant en betrouwbaar is voor de opdracht.
  3. Evaluatie van de discussie: De prompt is de basis voor de ChatGPT-discussie, en door deze te kennen, kan de docent beter beoordelen of de discussie op constructieve en educatieve wijze werd gevoerd.
  4. Beoordeling van de originaliteit: Door te weten wat de prompt was, kan de docent bepalen of de antwoorden van ChatGPT uniek en originaliteit zijn, of dat ze afkomstig zijn van andere bronnen.

De belangrijkste reden voor een docent om de bronvermelding van de prompt te kennen is om te bepalen of de informatie die door ChatGPT werd verstrekt betrouwbaar is en of deze geschikt is voor de opdracht. Door de bronvermelding te kennen, kan de docent bepalen of de prompt afkomstig is van een betrouwbare bron, of dat de informatie die door ChatGPT werd gegeven gebaseerd is op recente en relevante informatie. Hierdoor krijgt de docent een beter begrip van de kwaliteit en bruikbaarheid van de informatie die werd verstrekt door ChatGPT.

Kortom, de kennis van de prompt is voor een docent noodzakelijk om de ChatGPT-discussie te begrijpen, te beoordelen en te waarderen.

Een docent kan beperkt in staat zijn om te bepalen wat het niveau of de kwaliteit is van een prompt die door een student is ingegeven, afhankelijk van de context. Als de prompt voldoet aan specifieke criteria, zoals bijvoorbeeld in een opdracht of syllabus, kan de docent het niveau of de kwaliteit bepalen door te kijken naar de verwachte resultaten en eisen. In andere gevallen, zonder specifieke criteria, zal de docent waarschijnlijk moeten afgaan op hun professionele beoordeling en ervaring om de kwaliteit of het niveau van de prompt te bepalen.

Het is belangrijk op te merken dat, ongeacht het niveau of de kwaliteit van de prompt, de antwoorden die worden verstrekt door ChatGPT altijd op de juistheid en de betrouwbaarheid ervan moeten worden gevalideerd voordat ze worden gebruikt in een educatieve context.

Om een juiste bronvermelding te maken voor een prompt van ChatGPT, is het belangrijk om de volgende stappen te volgen:

  • Vermeld de naam van de auteur: "OpenAI"
  • Vermeld de publicatie- of productiedatum: "2021"
  • Vermeld de titel van het product: "ChatGPT"
  • Vermeld het type bron: [Computer software]
  • Vermeld het bezit of de distributeur: "OpenAI"
  • Vermeld de exacte tekst van de prompt

OpenAI. (2021). ChatGPT  [Computer software]. OpenAI. "Als ik een APA stijl bronvermelding naar een boek wil maken, hoe ziet dat er dan uit?"


OpenAI. (2021). ChatGPT  [Computer software]. OpenAI. "

Hoe maak je een APA bronvermelding naar een chatgpt prompt?
Antwoord: [Computer software]. (OpenAI, 2021)

Waarom staat er [Computer software] in de zin?
Antwoord: Het geeft aan dat de bron van de informatie die door ChatGPT werd verstrekt, het ChatGPT-programma zelf is. (OpenAI, 2021)

Als ik een APA stijl bronvermelding naar een boek wil maken, hoe ziet dat er dan uit?
Antwoord: Dat hangt af van de specifieke vereisten en richtlijnen voor de APA stijl. (Publication manual of the American Psychological Association, 2010)

Waarom wil een docent de prompt van een chatgpt discussie weten?
Antwoord: Om te bepalen of de informatie die door ChatGPT werd verstrekt betrouwbaar is en of deze geschikt is voor de opdracht. (OpenAI, 2021)

Wat is de belangrijkste reden voor de docent om de bronvermelding van de prompt te kennen?
Antwoord: Om te bepalen of de informatie die door ChatGPT werd verstrekt betrouwbaar is en of deze geschikt is voor de opdracht. (OpenAI, 2021)

Kan de docent herleiden wat het niveau is of de kwaliteit is van een prompt die door een student is ingegeven?
Antwoord: Dat hangt af van de specifieke context en criteria. (OpenAI, 2021)"

Hendrik Jan
Door

Hendrik Jan

op 23 Feb 2023

Leuk stuk, Peter. 👍

Reactie plaatsen